Kateřina

Pracuji s lidmi, kteří řeší potíže s pohybovým aparátem s přesahem bio-psycho-sociálních souvislostí. Od bolestí způsobené stresem, špatnými pohybovými návyky, úrazy, chronickou bolestí, ale i s lidmi, kteří chtějí těmto potížím předejít anebo si jen odpočinout a zregenerovat.

Jsem certifikovaný masér a lektor zdravotního Pilates. Prošla jsem kurzy jako DNS u prof. Koláře nebo Spiraldynamics a další.

Během mé praxe s klienty jsem zjistila, jak důležité je spojení mysli a těla. Vzájemná propojenost těchto dvou oblastí mě dovedla až k absolvování ročního výcviku Trauma Treatment, následované Trauma Treatment Advanced. Současně s tím jsem absolvovala také Body Treatment profi pro rozšíření znalostí nejen pohybového aparátu. Propojení všech těchto oblastí mi umožňuje pracovat s klienty komplexně a na více úrovních.


David

Mám téměř desetileté zkušenosti s prací s lidmi, jejich pohybovým aparátem a jejich přesvědčení o sobě samých. Ve své praxi jsem k dispozici pro hledání řešení a nových stereotypů pro klienty v Plzni i Praze, kde sedm let vedu tým fyzioterapeutů na soukromé klinice endala s.r.o. Absolvoval jsem dvouletý výcvik pro práci s traumatem a v současné době jsem jedním z lektorů profesionálního výcviku terapeutů pro cílenou práci s tělem, psychosomatické souvztažnosti a využití teorie traumatu pro orientaci v příběhu klienta.

Během konzultace tedy kombinuji práci s tělem a přístupy podporující integraci emočně zátěžových situací.